Term Dates 2018/19

Term Children's School Dates
Term 1 4th September 2018 - 12th October 2018
Term 2 29th October 2018 - 19th December 2018
Term 3 7th January 2019 - 15th February 2019
Term 4 25th February 2019 - 9th April 2019
Term 5 24th April 2019 - 24th May 2019
Term 6 3rd June 2019 - 25th July 2019

Staff Development Days 2018/2019

 • 3rd September 2018
 • 3rd January 2019
 • 4th January 2019
 • 23rd April 2019
 • 26th July 2019

Children do not come into school on Staff Development Days or Bank Holidays.

Download the 2018/19 Calendar below:
2018/19 Calendar

Term Dates 2019/2020

Term Children's School Dates
Term 1 3rd September 2019 - 11th October 2019
Term 2 28th October 2019 - 18th December 2019
Term 3 6th January 2020 - 14th February 2020
Term 4 24th February 2020 - 1st April 2020
Term 5 15th April 2020 - 22nd May 2020
Term 6 1st June 2020 - 22nd July 2020

Staff Development Days 2019/2020

 • 2nd September 2019
 • 2nd January 2020
 • 3rd January 2020
 • 14th April 2020
 • 23rd July 2020

Children do not come into school on Staff Development Days or Bank Holidays.

Download the 2019/20 Calendar below:
2019/20 Calendar

Term Dates 2020/2021

Term Children's School Dates
Term 1 2nd September 2020 - 16th October 2020
Term 2 2nd November 2020 - 18th December 2020
Term 3 5th January 2021 - 12th February 2021
Term 4 22nd February 2021 - 1st April 2021
Term 5 19th April 2021 - 28th May 2021
Term 6 7th June 2021 - 23rd July 2021

Staff Development Days 2020/2021

 • 1st September 2020
 • 4th January 2021
 • 16th April 2021

Children do not come into school on Staff Development Days or Bank Holidays.

Download the 2020/21 Calendar below:
2020/21 Calendar